057A8884

חבילת עיצוב אורגנית

פליצי – כלי נגינה העשוי רובו מחומרים ממוחזרים, רעשנים, מגוון תופים, צינורות דיג'הרידו.

הרעיון של הפסל הו לגרום לאינטראקציה בין אנשים, אפשר לצעוק לתוך הצינורות ולהישמע מהצד השני, ולהתערבב אחד בתוך השני כל אחד והמקצב שלו.

מתאים גם לתוך רחבת הריקודים. 

תיאור מוצר

שלום, איך אפשר לעזור?
Powered by